card
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УРСГАЛЫГ УДИРДАХ ТУХАЙ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УРСГАЛЫГ УДИРДАХ ТУХАЙ

Үндэстний хөрөнгө оруулалтын сан нь төрийн оролцоотой байдаг ба санхүүгийн актив, үнэт цаас, бонд, өмч, үнэт метал, бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийг багтаадаг.

Дэлгэрэнгүй